අවශ්‍ය වුවහොත් පළාත් හෝ දිස්ත්‍රික්ක අතර සංචරණය සීමා කරනවා – අමාත්‍ය ජී.එල් පීරිස්

කොරෝනා වෛසරය පාලනය කිරීම සැලකිල්ලට ගනිමින් අවශ්‍ය වුවහොත් දිස්ත්‍රික්ක හෝ පළාත් අතර සංචරණ සීමා පැනවීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කලේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.