පළාත් සංචරණ සීමා කඩ කරමින් අතුරුමාර්ග භාවිත කරමින් වෙනත් පළාත්වලට යන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩි නීති

පළාත් සංචරණ සීමා කඩ කරමින් අතුරුමාර්ග භාවිත කරමින් වෙනත් පළාත්වලට යන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩිය නිතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලීසිය සදහන් කරනවා.

ඒ අනුව එසේ කඩකරන්නන් අපරාධ නීතිය යටතේ ද නිරෝධායන නීතිය යටතේ ද නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සදහන් කරන්නේ.