ඊයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 29ක්

ඊයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 29ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ ගණන 921ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සදහන් කරනවා.