ඊයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 36ක්

ඊයේ මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 36ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1051ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින් ,