ශ්‍රී ලංකාව – බංග්ලාදේශ පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය අද

ශ්‍රී ලංකාව – බංග්ලාදේශ පළමු එක්දින ක්‍රිකට් තරගය අද ඩකාහිදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය කුසල් ජනිත් පෙරේරා විසින් දරන අතර ඔහු නායකත්වයට පත් වීමෙන් අනතුරුව සහභාගී වන පළමු තරගය මෙයයි.