ඊයේ ආසාදිතයින් හමුවූ ප්‍රදේශ මෙන්න

ඊයේ ආසාදිතයින් 2,377 දෙනෙකු වාර්තා වුණ අතර වැඩිම කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබෙන අතර
එම සංඛ්‍යාව 573ක්.

May be an image of text that says "ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් වාර්තා වීම 2021 මැයි 26 රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department of Government Information COVID-19 CORONAVIRUS 34 32 573 530 257 151 129 128 92 63 57 කොළඹ ගම්පහ මහනුවර ත්‍රිකුණාමලය රත්නපුර කළුතර ගාල්ල කුරුණෑගල නුවරඑළිය යාපනය කිලිනොච්චිය අනුරාධපුර පුත්තලම මඩකලපුව අම්පාර මාතර කෑගල්ල බදුල්ල වචිනියාව හම්බන්තොට මන්නාරම පොලොන්නරුව මුලතිව් මාතලේ 31 26 24 15 14 13 12 10 10 39 36 34 මොණරාගල 6"