කොරෝනා ආසාදිතව සිටි තවත් පුද්ගලයින් 1915 දෙනෙක් සුවය ලබයි

කොරෝනා ආසාදිතව සිටි තවත් පුද්ගලයින් 1915 දෙනෙක් සුවය ලබා රෝහල්වලින් පිටව ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාදිතව සුවය ලැබූ සමස්ත පිරිස 151,740 ක් දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.