ඊයේ ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ප්‍රදේශ

ඊයේ දිනයේ මෙරටින් ආසාදිතයින් 2,912ක් හදුනා ගැනුණු අතර වැඩිම ආසාදිතයින් ගණනක් වාර්තා වුයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම ගණන 490 ක්.

May be an image of text that says "ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් වාර්තා වීම 2021 මැයි 31 රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department of Government Information 490 322 COVID-19 CORONAVIRUS 94 91 261 260 150 149 කොළඹ ගම්පහ මහනුවර කලුතර මඩකලපුව යාපනය කුරුණෑගල මාතලේ අනුරාධපුර ත්‍රිකුණාමලය හම්බන්තොට රත්නපුර ගාල්ල පුත්තලම බදුල්ල 65 පොලොන්නරුව 57 අම්පාර 50 මන්නාරම 46 කෑගල්ල 36 මාතර කිලිනොචිචිය වචිනියාව නුවරඑළිය මුලතිව් මොණරාගල 145 126 124 111 102 98 33 27 16 13 09 07"