සිංගප්පුරුව අවුරුදු 12-18 පිරිස් සඳහා එන්නත් ලබාදීම සිදු කරයි

කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණ වැඩසටහන වයස අවුරුදු 12ත් 18ත් අතර පිරිස් සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ලොව පළමු රටවල් අතරට සිංගප්පුරුව ද එක්වී තිබේ.

පාසල් ළමුන් අතර වෛරස ව්‍යාප්තිය ඉහළයාම සැලකිල්ලට ගනිමින් එම වයස් කාණ්ඩය සදහා “ෆයිසර් බයෝ එන්ටෙක්” එන්නත ලබාදීමට එරට රජය තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.