අද දිනට කොරෝනා තත්ත්ව වාර්තාව

අද දින උදෑසන වන විට මෙරටින් කොරෝනා 3297 දෙනෙකු අලුතින් හදුනාගෙන ඇති අතර ඉන් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක් වාර්තා වන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම ගණන 648ක්.

අද දිනට කොරෝනා තත්ත්ව වාර්තාව පිලිබදව නිවේදනය පහතින් ,