ආපදා හේතුවෙන් මිය ගිය පුද්ගලයින් ගණන 14ක් දක්වා ඉහළට

මේ වන විට පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 14ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මේ වන විට දිස්ත්‍රික්ක 8 ක පවුල් 54,126 ක පුද්ගලයින් 219,027 දෙනෙකු බලපෑමට ලක්ව ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය වැඩි දුරටත් සදහන් කරන්නේ.