විපක්ෂනායකවරයාගෙන් නිවේදනයක්

සමගි ජන බලවේගයේ නායක , විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

අදාල නිවේදනය පහතින් ,