ආපදා හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ ගණන 17 ක් දක්වා ඉහළට

පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් සිදුවූ ආපදා නිසා පුද්ගලයින් 17 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරනවා.

මේ අතර පවුල් 67,‍000කට අධික සංඛ්‍යාවකට අයත් පුද්ගලයින් 271,110 දෙනෙකු මේ වන විට පීඩාවට පත්ව සිටින බවයි එම මධ්‍යස්ථානය වැඩි දුරටත් සදහන් කරන්නේ.