ඉදිකෙරෙමින් පවතින සුළං විදුලි බලාගාරයක කේබල් සොරාගත් පුද්ගලයින් 07 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ඉදිකරමින් පවතින සුළං විදුලි බලගාරයක කේබල් සොරා ගත් පුද්ගලයින් 07 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මොවුන් ඉදිකිරිම් සඳහා ගෙන විත් තිබෙන කේබල් මීටර් 340ක් සොරා ගෙන ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

සැකකරුවන් අද මන්නාරම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.