ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක් අද අලුයම දිවයිනට

අමෙරිකාවේ නිෂ්පාදිත ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා 70,200ක් අද (19) අලුයම මෙරටට රැගෙනවිත් තිබේ.