ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා මාත්‍රා තොගයක් ලබන සෙනසුරාදා දිවයිනට

තවත් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා මාත්‍රා තොගයක් ලබන සෙනසුරාදා (07) මෙරටට ලැබෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.