ආසාදිතයින් 836ක්

අද දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 836ක් හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සදහන් කරනවා.