කොවිඩ් – 19 සංචරණ සීමා සමයේ පොත් අලෙවිහල් විවෘත කර තැබීමට පොලිස්පති නිර්දේශ

කොවිඩ් -19 සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලය තුළ පොත් අලෙවිසැල් විවෘත කර තැබීමට අවසර දෙන ලෙස පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකර තිබෙනවා. අදාල නිවේදනය පහතින්,

May be an image of text