තලෙබාන්වරුන් ඇෆ්ගන් ජනතාවට පැන වූ අලුත් තහනම

තලෙබාන්වරුන් ඇෆ්ගන් ජනතාවට පැන වූ අලුත් තහනමක් පනවා තිබෙනවා. මේ අනුව විවිධ මෝස්තර අනුව කොණ්ඩය සහ රැවුල කැපීම එරට ජනතාවට තහනම් කර තිබෙනවා.

අදාල නීතිය කඩන සියලු වැසියන්ට දඩුවම් ලබාදෙන බව තලෙබාන් සංවිධානය දැනුම් දී ඇති බවයි වැඩි දුරටත් වාර්තා වන්නේ.