නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට ආනයනය කරන ලද රත්‍රං තොගයක් රේගු භාරයට

නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට ආනයනය කල රුපියල් මිලියන 220 කට අධික වටිනාකමකින් යුත් රත්‍රං කිලෝ 16ක් රේගු භාරයට ගෙන තිබෙනවා. එහිදී සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.