විපක්ෂනායකවරයාගෙන් නිවේදනයක්

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එහි දැක්වෙන්නේ මාධ්‍ය සහ මාධ්‍ය නිදහසට එරෙහි තර්ජනය පිළිකුලෙන් යුතුව හෙළා දකිමු යන්නයි..

අදාල නිවේදනය පහතින්,