ශ්‍රී ලංකා – ඕමාන් පළමු T20 තරගය අද

ශ්‍රී ලංකා – ඕමාන් කණ්ඩායම අතර පළමු T20 තරගය අද ආරම්භ වීමට නියමිත අතර ඒ ඕමාන් ක්‍රිකට් ඇකඩමි ක්‍රීඩාංගණයේදී.. අද සවස 4.00 ට මෙරට වේලාවෙන් තරග ආරම්භය සිදු කරනු ලබයි..