ප්‍රවීණ නිළි විශාකා සිරිවර්ධන අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Share

ප්‍රවීණ නිළි විශාකා සිරිවර්ධන මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ. මියයන විට ඇය 64 වන වියේ පසුවුවා.

Read more

Local News