පාසැල් ඉදිරිපිට මව්පියන් විරෝධතාවයේ

ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් ගැටලුවට කඩිනමින් විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස රජයට බලකරමින් දිවයින පුරා පාසැල් ඉදිරිපිට මව්පියන් විරෝධතාවයේ නිරතවුණි.

Previous articleකොවිඩ් මර්දනයට නෙදර්ලන්ත රජය සීමා දැඩි කෙරේ
Next articleඅවුරුදු 5ත් 11ත් අතර දරුවන්ට ෆයිසර් එන්නත