ඉන්දීය T20 කණ්ඩායමට නව නායකයෙක්

ඉන්දීය 20යි 20 කණ්ඩායමේ නව නායකයා ලෙස රෝහිත් ෂර්මා පත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Previous articleරථ වාහන දඩ මුදල් ගෙවීම සඳහා ලබා දී ඇති සහන කාලය මේ මස 14 න් අවසන්
Next articleLPL ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන අදියර සඳහා ක්‍රීඩකයින් තෝරා ගැනේ