මහ කන්නයේ වගා කටයුතු අරඹා, අසරණ වූ අම්පාර ගොවීන්

මෙවර මහ කන්නයේ වගා කටයුතු කාබනික පොහොරින් ආරම්භ කිරීමට අම්පාර උහන ගොවීන් කටයුතු කළා. එහෙත් මේ වන විට සිය වගාවන් සාර්ථක කර ගැනීමට නොහැකිව ඔවුන් පිඩාවට පත්ව සිටිනවා.

Previous articleඅන්දමන් දුපත් අසල අඩු පීඩන තත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වක්‍ර බලපෑමක් – අතුල කියයි
Next articleආසාදිතයින් 382ක් සුවය ලබයි