කොවිඩ් මරණ 22ක්

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරන ලද තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 22ක් වාර්තා වී තිබේ.

Previous articleආසාදිතයින් 745ක්
Next articleකොළඹ පෞද්ගලික අවන්හලක ගින්නක්