මංගල උත්සව, සිනමා ශාලා, ආපන ශාලා, හෝටල් සංකීර්ණ, උත්සව සංවිධාන ක්ෂේත්‍ර සාමාන්‍ය පරිදි – සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කඩ කලොත් දැඩි තීන්දු

මංගල උත්සව

මංගල උත්සව, සිනමා ශාලා, ආපන ශාලා, හෝටල් සංකීර්ණ සහ උත්සව සංවිධාන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යටතේ මේ අවසර දීම ක්‍රියාත්මක බවයි අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් පවසන්නේ.