ශ්‍රී ලංකා – බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දෙවන ටෙස්ට් තරගය අද

ක්‍රිකට්

ශ්‍රී ලංකා – බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දෙවන සහ අවසාන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය අද (29) පෙරවරු 10 ට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි.