පාකිස්තානයේ අධික හිම පතනයක්

පාකිස්තානයේ අධික හිම පතනයක් හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 22 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා.

තවත් විශාල පිරිසක් අතරමං වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.