මධ්‍යම අධිවේගයේ ඇතුගල්පුර පිවිසුම විවෘත කිරීම හෙට

ඇතුගල්පුර පිවිසුම

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා වන ඇතුගල්පුර පිවිසුම හෙට දිනයේ ජනතා අයිතියට පත් කරන බව මහා මාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා.

ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.