මානව හිමිකම් කොමිසම ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක්

මානව හිමිකම් කොමිසම ඉදිරිපිට පොලිස්පතිට විරෝධය පළකරමින් විරෝධතාවයක් පැවැත්වේ.

Previous articleමාරාන්තික උපවාසයේ නිරත වූ තෙරිපැහැ සිරිධම්ම හිමි රෝහල් ගත කෙරේ
Next articleමහජන ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාමට සන්නද්ධ හමුදාවක් කැදවීමට ජනපති නියම කරයි