මාරාන්තික උපවාසයේ නිරත වූ තෙරිපැහැ සිරිධම්ම හිමි රෝහල් ගත කෙරේ

ගාලුමුවදොර විරෝධතා බිමේ මාරාන්තික උපවාසයක් දියත් කළ පූජ්‍ය තෙරිපහ සිරිධම්ම හිමියන් රෝගාතුර වී කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත.