රංගන ශිල්පිනී අනූෂා සොනාලි අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

රංගන ශිල්පිනී අනූෂා සොනාලි මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.

විසි දැල, ලොකු දුව වැනි සිනමා නිර්මාණ ගණනාවකට ඇය රංගනයෙන් දායක වී ඇත.