අන්තරේ පා ගමන ඇරඹේ (ඡායාරූප)

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ පා ගමන මේ වන ආරම්භ වී ඇත.

Previous articleපිළිකා රෝගීන්ට අවශ්‍ය ඖෂධ 80% ක් පමණ හිඟයි
Next articleදුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයත් වර්ජනයට එක්වෙයි