සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අපේක්ෂකයින්ට දැනුම්දීමක්

විභාග

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාල විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර බෙදා හැරීමේ කටයුතු හෙට (13) දිනයේදී ආරම්භ කරන බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසයි.