තවත් ගෑස් නැවක් දිවයිනට

ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 2,000ක් රැගත් නෞකාවක් අද (6) පෙරවරුවේ මෙරටට පැමිණ ඇති බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම නිවේදනය කරයි.