ඉන්දීය ණය යටතේ ලැබෙන අවසන් ඉන්ධන නෞකාව අද දිවයිනට

ඩීසල්

ඉන්දිය ණය පහසුකම යටතේ මෙරටට ලැබෙන අවසන් ඩීසල් රැගත් නෞකාව අද (16) මෙරටට පැමිණීමට නියමිතව ඇත.

Previous articleදෙල්කඳ මංසන්දියෙන් හයිලෙවල් මාර්ගය අවහිර වෙයි
Next articleතෙල් ඉල්ලා ප්‍රදේශ කිහිපයක ජනතාව නොසන්සුන්