කාසිය වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට

ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර 5 වන එක්දින තරගයේ කාසිය වාසිය හිමි කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත්වූ අතර ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තීරණය කර ඇත.