දැන් කණගාටු වෙනවා හැරෙන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. පාලකයින් අප කිව්ව දේ ඇසුවේ නෑ. අස්ගිරි මහනායක හිමි කියයි

රටේ අර්බුදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව පෙර සිටම පාලකයින් දැනුවත් කළ ද ඒ පිළිබඳව ඔවුන් කිසිදු තැකීමක් සිදු කළේ නැති බව අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරතන මහ නාහිමියන් පවසනවා.