ගාලුමුවදොර අරගලයට එරෙහිව ගත් ක්‍රියාමාර්ග ගැන අමෙරිකානු තානාපතිනියගෙන් නිවේදනයක්

ගාලු මුවදොර මෙම උණුසුම්කාරී තත්වය පිළිබඳව මෙරට ඇමරිකානු තානාපතිනි ජූනි සිය කණගාටුව පළ කර තිබෙනවා.

බලධාරීන් වහාම සංයමයෙන් යුතුව කටයුතු කළ යුතු බවයි පෙන්වා දී ඇත්තේ.