දිනේෂ් ගුණවර්ධන අගමැති ධූරයේ වැඩ භාරගනී

අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන සිය ධූරයේ වැඩ භාරගෙන ඇත.

අද (25) පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී දිනේෂ් ගුණවර්ධන සිය ධුරයේ මෙලෙස වැඩ භාරගෙන ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

Previous articleරාජ්‍ය සේවකයින් කාර්යාල වෙත කැඳවීම සීමා කිරීම තවත් දිර්ඝ වෙයි
Next articleරට තුළ පුරවැසි පාලනයක් ස්ථාපිත කළ යුතුයි – අනුර කුමාර