චීන තානාපති විදේශ ඇමති හමුවෙයි

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා ජූලි 27 වැනි දින අමාත්‍යාංශයේදී චීන තානාපති චී ෂෙන්හොන්ග් මහතා හමුවිය.

ආරම්භයේදීම, විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ නව පත්වීම පිළිබඳව සුබ පැතුම් එක් කළ තානාපති ෂෙන්හොන්ග් මහතා, රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභික සහ චීනයේ විදේශ අමාත්‍ය වැංග් යී මහතාගේ සුබපැතුම් පණිවුඩය ද භාර දුන්නේය.