නල්ලතන්නිය – මස්කෙලිය මාර්ගය තාවකාලිකව වැසේ

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ රංජිත් අලහකෝන් මහතා සඳහන් කළේ, නායයාමක් සක්‍රිය වීම හේතුවෙන් මාර්ගය වසා දැමූ බවයි.