සංචාරය කළයුතු පළමු රට ශ්‍රී ලංකාව වෙයි

මාධ්‍ය මගින් පෙන්වන තරම් අයහපත් වාතාවරණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ නැති බව ආසියානු මාධ්‍ය හා සංස්කෘතික සංගමය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම ලෝකයේ පවතින තත්වය අනුව සංචාරය කළ යුතු පළමු රට ශ්‍රී ලංකාව බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

ඒ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්.