විද්‍යුත් වාහන සඳහා මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සකස් කිරීමට සැලසුමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත් වාහන භාවිතය පිළීබඳව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සකස් කිරීමට කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන සියළුම විද්‍යුත් වාහන හා උපාංග, මෙරට තුළ සිදුකරනු ලබන විද්‍යුත් වාහන එකලස් කිරීමේ කටයුතු සහ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ක්‍රමවත්ව පරිසරයට බැහැර කිරීම සඳහා ද මෙම මාර්ගෝපදේශ මාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සඳහන් වේ.

මෙම මාර්ගෝපදේශ මාලාව ක්‍රියාවට නැංවීම තුළින් ලංකාව තුළ විද්‍යුත් වාහන ප්‍රචලිත කිරීම මෙන්ම භාවිතය ක්‍රමවත් කිරීම බලාපොරොත්තුව වේ. මෙම මාර්ගෝපදේශ මාලාව සකස් කිරීම පිළිබඳව මූලික සාකච්ඡාවක් කර්මාන්ත හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.

මේ වන විටත් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් මෝටර් රථවාහන (Auto Mobile) පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් සකස් කරමින් පවතින අතර එම ප්‍රතිපත්ති මාලාවට සමගාමීව මෙම මාර්ගෝපදේශ මාලාවද එළි දැක්වීමට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය බලාපොරොත්තු වෙයි.

මෙම විද්‍යුත් වාහන මාර්ගෝපදේශ මාලාව ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් බැටරි වැනි විද්ද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ක්‍රමවත්ව පරිසරයට බැහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් සකස් කෙරෙන නිසාත් විද්‍යුත් වාහන ප්‍රචලිත වීම තුළින් මෙරට තුළ පොසිල ඉන්ධන භාවිතය අඩුකළ හැකිවීම නිසාත් පරිසර දූෂණය අවම කිරීමට හැකියාව ලැබීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ දීර්ඝකාලීන වාසිදායක තත්වයක් වේ.

මෙහිදී කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, මෙම මාර්ගෝපදේශ මාලාව සකස් කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භකළ යුතු බවත් ඒ සඳහා රාජ්‍ය අංශය ලබාදෙන දායකත්වයට සමාන දායකත්වයක් පුද්ගලික අංශයෙන්ද ලබාගත යුතු බවයි. මෙම වැඩපිළිවෙල සඳහා සහයෝගය ලබාදීමට USAID ආයතනය එකඟතාවය පලකොට ඇති බවද වාර්තා වේ.

Previous articleඉන්දියාව හා එංගලන්තය අතර තරඟය අද
Next articleරාජ්‍ය සේවයේ උපාධිධාරින්ට ගුරු විභාගයට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව