සනත් නිශාන්ත අභියාචනාධිකරණයට

අධිකරණයට අපහාස කළේ යැයි චෝදනා කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර තිබෙන පැමිණිලි නැවත දෙසැම්බර් දොළොස් වනදා කැඳවන ලෙසට අභියාචනාධිකරණය අද නියම කර තිබෙනවා.

Previous articleජනපති සහ දූත පිරිස යළි දිවයිනට
Next articleමංකිපොක්ස් ආසාදිත දෙවන පුද්ගලයා IDH රෝහලට