මනුෂ්‍ය ඝාතනයකට අනුබල දුන් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

Share

මනුෂ්‍ය ඝාතනයකට ආධාර අනුබල දුන් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු හෙරොයින් සමග අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ විශේෂ කාර්ය බලකාය, රාගම පිහිටි නිවසක සිදුකළ වැටලීමකදී.

Read more

Local News