මියගිය සීල් මත්ස්‍යයින් දෙදහස් පන්සීයක් කැස්පියන් වෙරළට

මියගිය සීල් මත්ස්‍යයින් 2500 පමණ රුසියාවේ කැස්පියන් මුහුදු වෙරළ තීරයේදී හමුවී තිබෙනවා.

මෙම මත්ස්‍යයින් මරා දැමීමට හෝ ධීවර දැල් වලට හසු වූ බවට කිසිදු සාක්ෂියක් නැති බවයි එරට පරිසර ආරක්ෂක මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ.