අක්‍රමවත් කසල බැහැර කිරීම නිසා පීඩා විදින කැකිරාවේ ජනතාව

කැකිරාව ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගම්මාන රැසක එකතු වන කැලිකසල නිසි ලෙස බැහැර කිරීමට වැඩ පිළිවෙලක් නැති නිසා එම ප්‍රදේශවල ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව සිටිනවා.

කැලිකසල ආහාරයට ගන්න වන අලි මෙහි නිතර පැමිණෙන බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසයි.

නිසි වැඩපිළිවෙළක් නැතිව මෙලෙස එකතුවන කැලිකසල හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයට පත්වෙලා. වන අලි ඇතුලු වන සතුන් කැලිකසල ආහාරයට ගැනීමට නිරන්තරයෙන් මෙම ස්ථානයට පැමිණෙන බවයි ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ.

Previous articleIMF ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන කියන ​ෂෙහාන් සේමසිංහ
Next articleකුවේට් ඉරාන දේශ සීමාව ආසන්නයේ සිටි ලාංකික තරුණයින් 6ක් දිවයිනට